Prolong Blessings Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

玄光

s

Prolong Blessings Temple
 
Xuánguāng 1254-1334

Shàngfāng qiūyè yī zhōng lán,
Yuèsè rú bō fēngshù dān.
Chīwěn dào mián fāng jìng lěng,
Tǎ guāng shuāng zhì yùjiān hán.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: