Left Behind In Sichuan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Empty chairs

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

張說Left Behind In Sichuan
        Zhang Shui 667-730

This sojourner's heart counts the days,
Envisioning my return home.
But the autumn wind doesn't linger,
And starts off alone to Luoyang.
 
Shǔdào Hòuqī
Zhāng Shuì 667-730

Kè xīn zhēng rí yuè,
Lái wǎng yùqī chéng.
Qiūfēng bù xiāng dài,
Xiān zhì Luòyángchéng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Chéngdū 成都
Hénán 河南
Luòyáng 洛陽
Sìchuān 四川