Cáoxīsì


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

坐落于佛教圣地——鸡足山半山腰的曹溪寺, 从其遗留的根基可以窥其兴盛一时的景象,而如今只剩这些个寥寥无几的木桩, 不禁令人感叹沧海桑田, 万事无常。

 
 
Related Items:
Jīzúshān 雞足山
 
Yúnnán 雲南